Galerija

Slike našeg rada

“JP TRANSNAFTA”, Zmaj Jovina 1, 13000 Pančevo (2011.godina)

Mašinsko-montažni radovi na popravci oštećenja i izolacije naftovoda na osnovu rezultata ispitivanja inteligentnim kracerom na deonici DN-1

“JP TRANSNAFTA”, Zmaj Jovina 1, 13000 Pančevo (2013.godina)

Hitna intervencija na sanaciji cevi na deonici DN-2 između Novog Sada i Titela.

JP RB "Kolubara" - ogranak "Prerada" - Vreoci

Montaža i demontaža cevovoda za hemijsko pranje kotlova K1 i K2 od 50MW

JP EPS, TE “Nikola Tesla”, TE “Morava”

Izrada ulaznih i izlaznih komora pregrejača pare.

JP EPS, TE “Nikola Tesla” B, Obrenovac - 2012.godina

Adaptacija sistema za transport šljake ispod silosa.

JP EPS, TE “Nikola Tesla” B, Obrenovac - 2012.godina

Izrada ovesnih cevi za medjupregrejač 2.

Babcock Borsig Steinmüller, TE „Bitola“ Blok 3 - 2012.godina

Izrada opreme pod pritiskom: kompletan pregrejač pare od materijala 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1, i kolektora isparivača - 16Mo3, kapacitet kotla 210 MWe.

JP EPCG - TE „Pljevlja“ - 2012.godina

Izrada konvektivne grejne površine: Pregrejač pare 4 od materijala 12H1MF na kotlu kapaciteta 210 MWe.

JKP “Beogradske elektrane”, TO Novi Beograd - 2013.godina

Demontaža i montaža gornjeg eko paketa na kotlu VK2.