Srbija

Lista referenci

“JP TRANSNAFTA”, Zmaj Jovina 1, 13000 Pančevo

- Mašinsko-montažni radovi na popravci oštećenja i izolacije naftovoda na osnovu rezultata ispitivanja inteligentnim kracerom na deonici DN-1….galerija

- Hitna intervencija na sanaciji cevi na deonici DN-2 između Novog Sada i Titela….galerija

- Mašinsko-montažni i građevinski radovi na popravci mesta oštećenja na deonici naftovoda DN -2(Terminal Novi Sad-Merna stanica Pančevo) na osnovu izvršenog inspekcijskog snimanja inteligentnim magnetnim kracerom...galerija

“VIA OCEL”, Tadeuša Košćuška 56, Beograd

JP RB "Kolubara" - ogranak "Prerada" - Vreoci

- Montaža i demontaža cevovoda za hemijsko pranje kotlova K1 i K2 od 50MW ….galerija

JP EPS, TE “Nikola Tesla”, TE “Morava”

- Izrada ulaznih i izlaznih komora pregrejača pare…..galerija

JP EPS, TE “Nikola Tesla” A, Obrenovac

- Sanacija mlinskog kola

JP EPS, TE “Nikola Tesla” B, Obrenovac

- Izrada konvektivnih grejnih površina: pregrejača pare 1

JP EPS, TE “Nikola Tesla” B, Obrenovac

- Adaptacija sistema za transport šljake ispod silosa….galerija

JP EPS, TE “Nikola Tesla” B, Obrenovac

- Izrada ovesnih cevi za medjupregrejač 2 ….galerija

JP EPS, TE “Kostolac” A, Kostolac

- Demontaža i montaža jednog paketa EKO-a 1 na kotlu A2 ….galerija

JKP “Beogradske elektrane”, TO Konjarnik

- Rekonstrukcija magistralnog toplovoda

Babcock Borsig Steinmüller, TE „Bitola“ Blok 3

- Izrada opreme pod pritiskom: kompletan pregrejač pare od materijala 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1,i kolektora isparivača - 16Mo3, kapacitet kotla 210 MWe….galerija

JP EPCG - TE „Pljevlja“

- Izrada konvektivne grejne površine: Pregrejač pare 4 od materijala 12H1MF na kotlu kapaciteta 210 MWe….galerija

JKP “Beogradske elektrane”, TO Novi Beograd

- Demontaža i montaža gornjeg eko paketa na kotlu VK2 ….galerija

- Demontaža i montaža donjeg eko paketa na kotlu VK4 ...galerija

“SLOBODA METAL”, Obrenovac

- Izrada zagrejača vazduha na kotlu A4 - JP EPS, TE “Nikola Tesla” A, Obrenovac

“MINEL KOTLOGRADNJA”, ul. Uralska br.3, Beograd

- Prefabrikacija cevovoda kotlovskih postrojenja za JKP “Beogradske elektrane”

“INVEST MONTAŽA” d.o.o., Nikole Spasića 3, Beograd

- Montaža podnog grejača mazuta na TO Cerak
- Montaža podnog grejača mazuta na TO Batajnica

“INVEST-IMPORT” A.D. ,Terazije 5, Beograd

- Bravarsko-zavarivački radovi na konstrukciji kotla – JKP Beogradske elektrane, TO Novi Beograd

“KIRKA SURI” d.o.o. Miodraga Petrovića 15, Beograd

- Zavarivački radovi na cevnom sistemu vrelovodnog kotla ( EKO paketi i kolektori )

“MESSER TEHNOGAS” A.D., Banjički put 62, Beograd

- Ugradnja poveznica cevovoda sa filterima u pogonu CO2, fabrika Pančevo

“NIS” - Rafinerija nafte Pančevo

- Prefabrikacija i montaža cevnih zmija sa kolektorom za pregrejač na visokoj peći postrojenja FSS

AD “BEOGRAD” IMK , Žorža Klemansoa 20, Beograd

- Pomoć na sertifikovanju pogona za DIN 18800-7 i obuka zavarivača – postupak 135 P BW 1.1

“NS-TERMOMONTAŽA” d.o.o. , Stevana Mokranjca 18/31, Novi Sad

- Bravarsko-zavarivački radovi u fabrici šećera “Donji Srem” – Pećinci

“FEROMONT INŽENJERING” AD, Bačvanska 21/II, Beograd

- Bravarsko-zavarivački radovi na remontu kotlova, JP EPS, TE “Nikola Tesla” A, Obrenovac

“UTVA PROING”, ul. Utve Zlatokrile 9, Pančevo

- Izrada auto cisterni za tehničku vodu, V= 13500 l