O nama

ARC MONTE d.o.o. je osnovano 15.01.2007. godine, kao preduzeće za pružanje usluga iz oblasti mašinske montaže kod izgradnje, remonata, održavanja i revitalizacija energetskih i industrijskih postrojenja.

Tokom svog postojanja „ARC MONTE“ je, prvenstveno zahvaljujući svom kvalitetu odrađenih poslova, pronašao svoje mesto i postao prepoznatljiv na sve konkuretnijem tržištu.

Od samog početka ARC MONTE radi kako na domaćem tako i na inostranom tržištu kao partner renomiranih firmi iz oblasti mašinske montaže na energetskim i industrijskim objektima kao i na prefabrikaciji opreme za te objekte.

Kao najjači adut za opstanak kako na domaćem tako i na inostranom tržištu „ARC MONTE“ ističe kvalitet, tačnost i pouzdanost kod obavljanja poslova na kojima je angažovan.

ARC MONTE poseduje sopstvenu školu za obuku zavarivača u svim konvencionalnim postupcima zavarivanja (po standardu EN 287-1). Obuka se odvija po programu međunarodnih inženjera za zavarivanje (IWE), a pod strogim nadzorom instruktora za zavarivanje koji su pre svega iskusni i dokazani zavarivači.

Pored kurseva za osnovnu obuku zavarivača, škola nam u velikoj meri pomaže i kod kraćih doobuka već formiranih zavarivača kao i za trening naših zavarivača u periodu kada nema dovoljno posla (zimski period), a potrebno je sačuvati kvalitet i ostati u formi za predstojeće poslove.

Pored standardnih kurseva moguće je izvođenje obuke i po programima prilagođenim potrebama investitora.

ARC MONTE ima dobru saradnju kako sa domaćim tako i sa inostranim sertifikacionim kućama, koje nam u velikoj meri pomažu i usmeravaju nas na pravilan rad u okviru evropskih normi koje su sve zahtevnije u pogledu kvaliteta i sigurnosti na radu.

U tom pravcu, a sa ciljem kvalitetnog obavljanja posla kao i veće konkurentnosti na tržištu „ARC MONTE“ je sertifikovan za ISO 9001-2008; ISO 14001:2004 (zaštita životne sredine); BS OHSAS 18001:2007 (zaštita zdravlja i bezbednost na radu) i EN 3834-2. Naši zaposleni poseduju SCC sertifikate.

Sve ovo pokazuje da „ARC MONTE“ postaje moderna firma koja se ubrzano razvija sa zahtevima tržišta. Investira u snagu ljudskih resursa, opreme i alata, a sve sa ciljem da u decenijama koje dolaze ostane pouzdan partner na strateškim poslovima kako u zemlji tako i u inostranstvu.

 

Reference