ARC MONTE IMA DOBRU SARADNJU

SA DOMAĆIM I

INOSTRANUM SERTIFIKACIONIM KUĆAMA

Ova saradnja nam u velikoj meri pomaže i usmerava na pravilan rad u okviru evropskih normi, koje su zahtevnije u pogledu kvaliteta i sigurnosti na radu.

ISO

PP 1111

Rukovanje teškim motornim vozilima

ISO

PP 1111

Rukovanje teškim motornim vozilima

ISO

PP 1111

Rukovanje teškim motornim vozilima

ISO

PP 1111

Rukovanje teškim motornim vozilima

ISO

Certificate

ISO

PP 1111

Rukovanje teškim motornim vozilima

ISO

PP 1111

Rukovanje teškim motornim vozilima

ISO

PP 1111

Rukovanje teškim motornim vozilima

ISO

PP 1111

Rukovanje teškim motornim vozilima

U skladu sa najmodernijim regulativama i standardima, nastojim da radove izvršimo u najkraćem mogućem roku, i ispoštujemo dogovor sa klijentima.