Politika Privatnosti

Ko smo mi

Arc Monte doo, Moravsk 15a Beograd, office@arcmonte.rs, 011/23 10 100 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Email adresa, Ime i prezime, Broj telefona, Datum rođenja, Adresa stanovanja, Fotografija, IP adresa, Druge podatke o ličnosti, Radna biografija.

Veličina gore navedenih podatakase sakuplja iz formulara za zapošljavanje, koje posetioci svojevoljno popunjavaju pri apliciranju za neku od pozicija u našoj firmi.

Svrha obrade i pravni osnov

Pružanje osnovnih usluga, Korisnička podrška, Komunikacija sa korisnicima, Druge svrhe, Potencijalnog zaposlenja.

ArcMonte podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

Pristanak.

Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

Arc Monte ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Arc Monte štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite: Enkriptovanje podataka, kao i Antivirus zaštita.

Trudimo se da informacije o Vama tačne i ažurirane, a zadržavamo ih samo u razumnom i neophodnom roku.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Arc Monte ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podatke o ličnosti van EU

Arc Monte ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

U svrhu potencijalnog zapošljavanja u našoj firmi u Nemačkoj, Arc Monte vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije u sledeće držve:

Nemačka.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 

Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti:

Pristup vašim podacima o ličnosti:

Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške:

Brisanje vaših podataka o ličnosti:

Prekid obrade vaših podataka o ličnosti:

Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju:

Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluga:

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

 

Prava možete ostvariti kontaktiranjem

Arc Monte na sledeći način:

Moravska 15a Beograd,

office@arcmonte.rs, 011/23 10 100

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonomna +381 11 3408 900.