ARC MONTE IMA DOBRU SARADNJU

SA DOMAĆIM I

INOSTRANUM SERTIFIKACIONIM KUĆAMA

Ova saradnja nam u velikoj meri pomaže i usmerava na pravilan rad u okviru evropskih normi, koje su zahtevnije u pogledu kvaliteta i zaštite na radu.

ISO

ISO 9001:2015

Sistem upravljanja kvalitetom

ISO

ISO 14001:2015

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

OHSAS

OHSAS 18001:2007

Sistem upravljanja bezbednosti i zaštitom na radu

ISO

ISO 9001:2015- ISO 14001:2015-OHSAS 18001:2007

Objedinjenji sertifikat

ISO

PP 1111

Rukovanje teškim motornim vozilima

ISO

PP 1111

Rukovanje teškim motornim vozilima

ISO

PP 1111

Rukovanje teškim motornim vozilima

ISO

PP 1111

Rukovanje teškim motornim vozilima

Poslujemo u skladu sa svim standardima i normativima iz oblasti sistema kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zaštite na radu.