ARC MONTE IMA DOBRU SARADNJU

SA DOMAĆIM I

INOSTRANIM SERTIFIKACIONIM KUĆAMA

Ova saradnja nam u velikoj meri pomaže i usmerava na pravilan rad u okviru evropskih normi, koje su zahtevnije u pogledu kvaliteta i zaštite na radu.

ISO

Sertifikat

Poslujemo u skladu sa svim standardima i normativima iz oblasti sistema kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zaštite na radu.